ความน่าเชื่อถือ

นครภัณฑ์ ใส่ใจกับความน่าเชื่อถือต้องมาเป็นอันดับ1

การทำธุรกิจของเรา เรามุ่งเน้นสร้างความน่าเชื่อถือเป็นหัวใจหลักในการทำงาน ด้วยขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐาน การควบคุมคุณภาพของสินค้า จึงทำให้โครงการหมู่บ้านใหญ่ๆหลายโครงการไว้วางใจเลือกผลิตภัณฑ์ “นครภัณฑ์” บริษัทฯ เปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 25 ปี ได้ยึดถือการตรงต่อเวลา และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

รวดเร็ว # แม่นยำ


เราใส่ใจในความถูกต้อง เที่ยงตรง และแม่นยำ ในทุกงาน และทุกแบบ และ เรื่องเวลา ที่เราไม่แพ้ใคร การสร้างผลงาน ตามการออกแบบในทุกสถานการณ์ เรามีความพร้อม และ ปัจจัยการผลิต ที่ไร้ขีดจำกัด มั่นใจได้ทุกอณู ของสินค้า ว่า เรียบคม เท่ากัน scale แม่นยำ !


คุณภาพ # ความเชื่อถือ


สิ่งที่เรากล้ารับประกันได้อย่างภาคภูมิใจคืองานที่มีคุณภาพ เปี่ยมด้วยความเชี่ยวชาญ สามารถตอบโจทย์ได้ทุกปัญหา “ความน่าเชื่อถือ” เป็นสิ่งสำคัญ และเป็นหัวใจในงานการผลิต งานปูนปั้น ของเรา ลองเข้ามาสัมผัส และ ค้นหา คุณภาพของ นครภัณฑ์


มันสมอง # ความทุ่มเท


เรามีปรัชญาในเรื่องการก่อเกิดและการทำงานหนักซึ่งจะนำพาให้เราเอาชนะอุปสรรคงานก่อสร้างทุกประเภท งานก่อสร้างอันยากลำบาก ต้องอาศัยความทุ่มเท ต่อทุกสถานการณ์ และ เราเชื่อมั่นว่า เราพร้อมที่จะร่วมงานกับทุกแห่ง ที่เน้นในเรื่อง ความทุ่มเทอันเป็นสำคัญ


ยืดหยุ่น # เครือข่าย


ความ ยืดหยุ่นหลากหลาย อันมาจากประสบการณ์ อันโชกโชน เด็ดเดี่ยว และเกิดขึ้นโดยฉับพลัน อันเป็น wisdom of business ที่เหล่าผู้บริหารต่างแสวงหา ความสำเร็จของ โครงการใหญ่ๆ ระดับชาติ จึงนิยม อาศัย ความยืดหยุ่น และ เครือข่าย เกื้อหนุน ตามแบบฉบับของ นครภัณฑ์