119 ปลาจักรพรรดิ์

Posted in : รูปปั้นปูน on by : Webmaster Comments: 0

119 ปลาจักรพรรดิ์
550_119_concrete_statute_emperior_fish_1