ลูกกรงปูน ย่านโรงงาน แถวสมุทรปราการ

ช่วงนี้ โรงงาน นครภัณฑ์ ได้รับการติดต่อ สั่งผลิตลูกกรงปูนจำนวนมหาศาล จากย่าน จังหวัด สมุทรปราการ โรงงาน นครภัณฑ์ มีความยินดี ที่ลูกกรงปูนซีเมนต์