Category :สินค้านครภัณฑ์

Posted in : เสาปูนปั้น on by : Webmaster Comments: 0

การตกแต่งบ้าน ให้เป็นแนวตะวันตก จะหลีกหนีเสาโรมันไปได้ยากทีเดียว ผู้ที่มีความสนใจในการตกแต่งบ้านหรู ก็ต้องจัดหาเสาโรมันมาประดับตกแต่งให้เข้ากับบ้าน

Posted in : สินค้านครภัณฑ์ on by : Webmaster Comments: 0

สินค้าทั้งหมด แบ่งตามหมวดหมู่

Posted in : น้ำพุ on by : Webmaster Comments: 0

น้ำพุปูนปั้น จัดแต่งสวน | รายการสินค้าของเรา น้ำพุของโรงงานนครภัณฑ์ เป็นโรงงานไม่กี่แห่งที่สามารถสร้างน้ำพุขนาดใหญ่รองรับ โครงการใหญ่ๆได้ บ้านที่มีพื้นที่กว้างขวาง เหมาะที่จะติดตั้งน้ำพุขนาด 3 เมตรขึ้นไป ซึ่งจะมีน้ำหนักมาก ต้องอาศัยช่างที่มีฝีมือในการทำน้ำพุที่เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้ น้ำพุคุณภาพที่สวยงามโดดเด่นกว่าของใคร เลือกน้ำพุปูนปั้นสุดหรูจากโรงงานนครภัณฑ์

Posted in : น้ำพุ on by : Webmaster Comments: 0

สินค้าที่143: ชื่อสินค้า ชุดน้ำพุ New Pumpkin 2 ชั้นขนาดความสูง 1.20 x กว้าง 1.80 เมตร หากคุณกำลังหาชุดน้ำพุสุดหรู ที่ประดับตัวบ้านอาคาร เพื่อความโดดเด่นสุดสง่า เหนือกว่าใคร เรา “นครภัณฑ์” ขอนำเสนอท่านให้รู้จักกับสินค้า ชุดน้ำพุชุดนี้ ที่จัดทำขึ้นด้วยช่างฝีมือ ช่างปั้นปูนที่สุดปราณีตและชำนาญ ในฐานะอันโด่งดังเลืองชื่อของเรา เราประกันความสวยงามของสินค้าชิ้นที่ ที่ทำได้โดดเด่นกว่าใคร ทั้งการขึ้นรูป สร้างแบบ และการหล่อน้ำพุ ที่ให้ความสำคัญในทุกรายละเอียด น้ำพุแต่ละชิ้นที่เราผลิตล้วนให้คุณค่าให้ราคา ซึ่งเหมาะสมกับสิ่งที่คุณจ่าย

Posted in : น้ำพุ on by : Webmaster Comments: 0

142 ชุดน้ำพุ New Pumpkin 3 ชั้น 1.20 x 1.60 M

Posted in : น้ำพุ on by : Webmaster Comments: 0

141 ชุดน้ำพุ Powder 2 0.85 x 1.05 M

Posted in : น้ำพุ on by : Webmaster Comments: 0

140 ชุดน้ำพุ Modern Pumpkin ติดนก 0.60 x 1.12 M

Posted in : น้ำพุ on by : Webmaster Comments: 0

139 ชุดน้ำพุ Lotus 0.97 x 1.05 M

Posted in : น้ำพุ on by : Webmaster Comments: 0

138 ชุดน้ำพุ Cycle Square 2 ชั้น 0.90 x 1.70 M

Posted in : น้ำพุ on by : Webmaster Comments: 0

137 ชุดน้ำพุ Cycle Square 3 ชั้น 0.90 x 2.00 M