รับสมัครงาน

บริษัท อุตสาหกรรมนครภัณฑ์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ประจำ หลายอัตรา

ตำแหน่งที่รับ

  • พนักงานบัญชี 2 ตำแหน่ง
  • พนักงานขาย 2 ตำแหน่ง
  • พนักงานปฏิคม (ขับรถ / พนง.ขนส่ง) 2 ตำแหน่ง

สิทธิประโยชน์

มีสวัสดิการ, ประกันสังคม, เบี้ยขยัน, อาหาร 2 มื้อ, ยูนิฟอร์ม, ห้องพักพนักงาน, โบนัสรายเดือน - โบนัสรายปี ฯลฯ

หลักฐานการสมัครงาน

รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป สำเนาแสดงหลักฐานการศึกษา, ใบรับรองจากสถาบัน สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน
ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล บริษัท อุตสาหกรรมนครภัณฑ์ จำกัด 3/4 หมู่ 6 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบล บางรักใหญ่ อำเภอ บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี 11110