รับสมัครงาน

บริษัท อุตสาหกรรมนครภัณฑ์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ประจำ หลายอัตรา

ตำแหน่งที่รับ

  • พนักงานต้อนรับ
  • พนักงานธุรการ / ประสานงาน
  • พนักงานขาย
  • พนักงานบัญชี
  • ช่างทั่วไป
  • พนักงานปฎิคม (ขับรถ/พนง.ขนส่ง)

สิทธิประโยชน์

มีสวัสดิการ, ประกันสังคม, เบี้ยขยัน, อาหาร 2 มื้อ, ยูนิฟอร์ม, ห้องพักพนักงาน, โบนัสรายเดือน - โบนัสรายปี ฯลฯ

หลักฐานการสมัครงาน

รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป สำเนาแสดงหลักฐานการศึกษา, ใบรับรองจากสถาบัน สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน
ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล บริษัท อุตสาหกรรมนครภัณฑ์ จำกัด 3/4 หมู่ 6 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบล บางรักใหญ่ อำเภอ บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี 11110