คิ้ว ทางสถาปัตยกรรม แปลว่า อะไร – มาดู ค้นหาความหมาย

Moldings
Moldings คิ้ว (สถาปัตยกรรม)

Related Post