คิ้วบัว คืออะไร ความหมาย และที่มา

Posted in : สถาปัตยกรรม on by : Webmaster Comments: 0

บทความปฐมบทเกี่ยวกับ คิ้วบัว

ศิลปะงานสร้างอาคารให้งดงาม และ ยกระดับชีวิต

ภาษาอังกฤษ ที่แปล คำว่า คิ้วบัว ตามเท่าที่หาอ่าน ค้นคว้าเจอมา จะมีคำว่า moulding กับ cornice คิ้วบัว เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมา เพื่อปกปิดบันขอบรอยต่อของตัวอาคาร จึงถือว่าเป็นลักษณะของการตกแต่ง และ การออกแบบภายใน (Interior Design) หรือแม้แต่ การตกแต่งภายนอก (Exterior) ด้วยเช่นกัน เราได้ใช้ คิ้วบัว มาประดับตกแต่งตัวอาคาร เพื่อเพิ่ม ความสวยงาม มานานมากแล้ว

Cornice คืออะไร ? – ศึกษาความเป็นมาและแหล่งข้อมูลของบัวตกแต่งอาคาร จากประวัติศาสตร์

เป็นการประดับตกแต่งผนังในแนวนอนทั้งในส่วนของอาคารและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ รวมถึงองค์ประกอบของสิ่งปลูกสร้าง เช่น หน้าต่าง ประตู ฟังก์ชั่นหรือหน้าที่ของบัวคือการป้องกันไม่ให้น้ำฝนไหลลงที่ผนังตึก ตรงกับหน้าจั่ว ชายคา หรือท่อระบายน้ำในบ้านเดี่ยวนั่นเอง ซึ่งชายคานี้อาจเรียกว่าบัว หรือ Cornice ได้หากมีการประดับตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้น จึงอาจเรียกได้ว่าบัวเป้นเชิงชายชนิดหนึ่ง

รูปภาพแสดงบัวติดเพดานในอาคาร

ตัวอย่างบัวปูนปั้น

Cornice ในศิลปะกรีกโบราณ

บัวเป็นองค์ประกอบซึ่งอยู่ในตำแหน่งบนสุดของเสา

Classical cornice

ในสถาปัตยกรรมกรีกโบราณ บัวเป็นองค์ประกอบซึ่งอยู่ในตำแหน่งบนสุดของเสา

ประเภทของบัว Cornice

บัวประดับหลังคา แบบ BOX 

บัวกล่อง

Box Cornice เป็นบัวที่มีลักษณะคล้ายกล่องขนาดแคบและยาว ซึ่งมีการแบ่งบัวชนิดนี้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ narrow box cornice และ wide box cornice การใช้งานพิจารณาที่ความลาดชันของหลังคาและความกว้างของชายคา บัวลักษณะนี้ยังสามารถกำหนดพื้นที่ว่างเพื่อการระบายอากาศภายในอาคารได้

บัว เหมาะสำหรับ จันทันไม่ยื่นออกจากอาคาร

จึงติดตั้งบัวได้ง่ายและสะดวกมาก

Close Cornice

Close Cornice เป็นบัวสำหรับอาคารที่มีความยาวของจันทันไม่ยื่นล้ำเกินผนังออกมา ดังนั้นจึงไม่มีฝาใต้ชายคา จึงติดตั้งบัวได้ง่ายและสะดวกมาก

บัวใต้ชายคา

บัวประดับหลังคา 4

Open Cornice

  • Open Cornice เป็นบัวที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ wide box cornice แต่เป็นการประดับบัวสำหรับหลังคาที่ไม่มีฝาใต้ชายคา ซึ่งเป็นการก่อสร้างเพื่อ
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะใช้วัสดุน้อยกว่า คล้ายกับการประดับบัวแบบ box cornice ที่ยังไม่สมบูรณ์

บัวตกแต่งขอบหน้าต่าง

นอกจากการประดับอาคารภายนอกเพื่อการต้องกันน้ำฝนไม่ให้ไหลลงที่ผนังและเพื่อความสวยงามแล้ว บัวยังใช้ประดับตกแต่งกรอบหน้าต่างได้ มักนิยมทำจากไม้แกะสลัก เซาะร่อง จึงมักเรียกว่า Soft Cornice ต่างจากบัวด้านนอกที่เรียกว่า Hard Cornice

รูปบัว เซาะร่อง

5_บัวกรอบหน้าต่าง_เซาะร่อง

รูปบัวเซาะร่อง B

6_บัวกรอบหน้าต่าง_เซาะร่อง
บัวที่มีการประดับตกแต่งมากอาจทำให้เกิดความสับสนกับทับหลัง (Iintel) ได้ เนื่องจากมีการตกแต่งด้วยลวดลายปูนนั้นต่างๆ เช่น ใบพันธุ์พฤกษา ลวดลายคดโค้ง คล้ายคลึงกัน ความแตกต่างคือการพิจารณาที่ตำแหน่งหน้าที่ ได้แก่ Cornice หรือบัว วัตถุประสงค์หลักคือการประดับตกแต่งพื้นที่ ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งผนังอาคาร ขอบประตูหน้าต่าง หรือหัวเสา แต่ทับหลังคือหินขนาดใหญ่ที่วางประดับอยู่เหนือประตูหรือหน้าต่าง และมีการแกะสลักลวดลายเพื่อความสวยงาม นิยมมากในปราสาทหินสมัยโบราณ เช่น ในวัฒนธรรมขอมโบราณ