ลูกกรงปูน งานคอนกรีต ที่น่าหลงไหล

Posted in : สถาปัตยกรรม on by : Webmaster Comments: 2

ลูกกรง ( Balusters ) หรือ ลูกกรงปูน ( Concrete Balusters )