คิ้ว ทางสถาปัตยกรรม แปลว่า อะไร – มาดู ค้นหาความหมาย

Posted in : สถาปัตยกรรม on by : Webmaster Comments: 0

Moldings
Moldings คิ้ว (สถาปัตยกรรม)