รูปปั้น เด็กเดี่ยวปลามังกร

Posted in : ทั่วไป, รูปปั้นปูน on by : Webmaster Comments: 0

550_concrete_sculpture_children_fish_2
รูปปั้นเด็ก 3