Niobids (นิโอบิดส์)

Posted in : ทั่วไป on by : Webmaster Comments: 0

ในเทพปกรณัมกรีกโบราณ เหล่านิโอบิดส์คือบุตรและบุครธิดาของแอมฟิออนแห่งเมืองธีบส์กับนิโอบี นิโอบิดส์ทั้งหมดถูกสังหารล้างบางโดยอพอลโลและอาร์เทมีสเนื่องจากนิโอบีที่มีฐานะเป็นบุตรธิดาของราชสกุลแห่งฟรีเจียได้เคยอวดอุตริเปรียบเทียบจำนวนของบุตรและบุตรธิดาที่มีอยู่มากของตนเองกับจำนวนทายาทของเลโต ผู้เป็นมารดาของอพอลโลและอาร์เทมิส เหตุการณ์ของนิโอบีและนิโอบิดส์นี้ได้กลายเป็นตัวอย่างที่มักถูกยกมาอ้างอิงบ่อยครั้งเมื่อพูดถึงความผยองจองหอง (hubris)
งานเขียนเกี่ยวกับนิโอบิดส์
จำนวนของนิโอบิดส์ทั้งหมดมักถูกกล่าวบรรยายไว้ว่ามีสิบสอง (โฮเมอร์) ถึงสิบสี่คนคน (ยูริพีดีสและอพอลโลโดรัสกำมะลอ) แต่ในบางแหล่งก็กล่าวว่ามีถึงยี่สิบคน, สี่คน (เฮโรโดตุส) หรือสิบแปดคน (แซฟโฟ) โดยทั่วไปแล้ว เด็กเหล่านี้ครึ่งหนึ่งมีเพศเป็นชายอีกครึ่งหนึ่งเป็นเพศหญิง ชื่อของบางคนถูกกล่าวถึงไว้ดังนี้แบ่งตามผู้เขียนแต่ละคร
-บิบลิโอเธกา: อเกนอร์, แอสติเครเทีย, แอสติโอเค, เครโอดอกซา, ดามาซิคธอน, ยูพินีตัส, อิสเมนุส, เนอาเอรา, โอกีเจีย, เพโลเปีย, แฟดิมุส, ฟิเธีย, ฟิโลมาเค, ซิพีลุส, แทนทาลัส
-ไฮจีนุส: อาร์เคนอร์, แอสติเครเทีย, แอสติโนเม, คิอาส, คลอริส, เครโอดอกซา, ดามาซิคธอน, ยูดอกซา, ยูพินีตัส, อิสเมนุส, เนอาเอรา, โอกีเจีย, แฟดิมัส, ฟิเธีย, ซิพีลุส, แทนทาลัส, เธรา
-โอวิด: อัลเฟนอร์, ดามาซิคธอน, อิลิโอเนอุส, อิสเมนุส, แฟดิมุส, ซิพีลุส, แทนทาลัส, ไม่มีการระบุชื่อลูกสาวไว้
-สโคลิอัส ว่าด้วยยูริพิดีส: อลาลโคเมเนอุส, ยูโรดัส, อาร์เกอุส, ลีซิปปัส, แฟเรอุส, แซนธุส, คิโอเน, คลิเทีย, โฮเร, ลามิพเป, เมเลีย, เพโลเปีย (ดังที่เฟเรซีเดสว่าไว้); อาร์เคนอร์, อาร์เคโกรัส, เมเนสโตรตัส, (ชื่อลูกชายหายไปหนึ่งคน), แอสติเครเทีย, โอกีเจีย, เพโลเปีย (ดังที่เฮเลนีคัสว่าไว้)
-แลคแตนติอุส พลาซิดัส: แอนทาโกรัส, อาร์เคโมรัส, ยูพินีตัส, แฟดิมัส, ซิพีลุส, แทนทาลัส, เซนาร์คัส, แอสติเครเทีย, โคลริส, เครโอดอกเซ, เนอาเอรา, โอกีเม, เพโลเปีย, ฟีเจีย
ตำนานของนิโอบิดส์
ลูกสาวของทิเรสซิอัส แมนโตได้ลอบฟังคำพูดของนิโอบีและวอนขอให้หญิงชาวธ๊บส์นำความไปบอกแก่เลโต แต่ไม่เป็นผล อพอลโลและอาร์เทมิสได้สังหารลูฏของนิโอบีทั้งหมดด้วยลูกศรของพวกเขา โดยอพลอโลเป็นผู้ยิงเด็กผู้ชาย อาร์เทมีสเป็นผู้ยิงเด็กผู้หญิง จากแหล่งที่มาบางแห่งนั้น นิโอบิดส์บางรายที่ได้ร้องขอกับเลโตนั้นได้รับการไว้ชีวิตโดนอพอลโลโดรัสได้ให้ชื่อแก่เด็กพวกนั้นว่าเมลิโบเอียและอามีคลัส ผู้รอดชีวิตอีกรายคือฟีโรมาเคที่ถูกอพลอโลโดรัสหล่าวถึงในฐานะหนึ่งจากสองคู่ครองของเปลิอาส
เหล่านิโอบิดส์ถูกฝังไว้ข้างปวงเทพที่เมืองธีบส์ โอวิดได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าผู้คนทั้งหมดต่างร่วมไว้อาลัยให้แก่แอมฟิออนเมื่อสายสกุลของเขาจบลง แต่ไม่มีผู้ใดไว้อาลัยแก่นิโอบีเว้นแต่เปลอปส์ผู้เป็นพี่ชายเท่านั้น
ในเทพปรณัมกรีกบางตำนาน เหล่านิโอบิดส์นั้นเป็นลูกของฟิลอตตุสและนิโอบี บุตรสาวของอัสซาออน เมื่อนิโอบีหาญกล้าขึ้นเสียงเถียงกับเลโตเรื่องเกี่ยวกับความงามของเหล่าทายาทของตน เลโตก็ได้สั่งให้มีการลงทัณฑ์แก่นิโอบีหลายระดับ อย่างแรก ฟิลอตตุสถูกสังหารขณะออกล่าสัตว์ จากนั้นอัสซาออนบิดาของนิโอบีก็ได้ล่วงเกินลูกสาวตนเองแต่ถูกปฏิเสธ จากนั้นเขาจึงเชิญหลานของตนเองมาร่วมงานเลี้ยงและจับเด็กเหล่านั้นเผาเสียทั้งหมด ด้วยความวิปโยตเหล่านี้ นิโอบีจึงกระโดดลงจากหน้าผาและอัสซาออนก็ได้สังหารตนเองเมื่อตระหนักได้ถึงสิ่งที่ทำไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *