บัวปูนปั้น ขนาดเล็ก

Posted in : บัวปูนปั้น on by : Webmaster Comments: 0

อันนี้คือสินค้าบัวปูนปั้น ขนาดเล็ก 10 cm X 10 cm ซึ่งนำไปใช้ในงานก่อสร้างได้หลากหลาย