59 บัวซีเมนต์ BP.08

Posted in : บัวปูนปั้น on by : Webmaster Comments: 0

59 บัวซีเมนต์ BP.08
550_59_concrete_cornice_bp_08_1