67 บัวซีเมนต์ BO.14

Posted in : บัวปูนปั้น on by : Webmaster Comments: 0

67 บัวซีเมนต์ BO.14
550_67_concrete_cornices_bo_14_1