มาทำความรู้จักกับเสาโรมันในรูปแบบต่างๆ

Posted in : เสาปูนปั้น on by : Webmaster Comments: 0

การตกแต่งบ้าน ให้เป็นแนวตะวันตก จะหลีกหนีเสาโรมันไปได้ยากทีเดียว ผู้ที่มีความสนใจในการตกแต่งบ้านหรู ก็ต้องจัดหาเสาโรมันมาประดับตกแต่งให้เข้ากับ Theme ของบ้านนั้นๆ เสาโรมัน เหมาะกับงานตกแต่งบ้านแนว คลาสสิค และ Luxury Design เป็นหลัก ทำให้บ้านดูดีมีราคาขึ้นมามาก

  • เสาโรมัน แบบแรก เรียกว่า แบบ ดอริค
  • เสาโรมัน แบบที่สอง เรียกว่า แบบ ไอโอนิค
  • เสาโรมัน แบบที่สาม เรียกว่า แบบ โครินเธียน

มาศึกษา เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิคกันก่อน
เสาโรมัน (Classical order) เป็นสถาปัตยกรรมโบราณคลาสสิค และมีตำนานกล่าวขานมายาวนาน ลองเข้ามาศึกษาหาอ่านได้ที่บทความอันนี้ เราสามารถย้อนประวัติศาสตร์อันยาวนาน และมีความเป็นมามากมายนัก คนสมัยนี้ ก็ยังคงหวนคิดถึงเรื่องราวเก่าๆ นับเป็นพันๆปี ในยุคของกรีก โรมัน การทำสงคราม และ เรื่องของอำนาจการปกครอง ซึ่งประยุกต์มาเป็นศิลปะและงานตกแต่งบ้าน อาคาร สถานที่ต่างๆ มีการพัฒนา วิวัฒนาการ หลายแขนง ทุกประเทศทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย เสาโณมันเป็นที่นิยมตั้งแต่ยุคของ วิคเตอเรีย ซึ่งเป็นช่วง สมัยรัชกาลที่ 4 และ รัชกาลที่ 5 ของไทย ได้ริเริ่ม สร้างอาคาร รูปทรงแบบแนวตะวันตก หรือเรียกว่า โคโลเนี่ยล

เสาโรมันแต่ละแบบ แต่ละทรง สามารถแยกออกตามทรงของมัน (Shape) แต่ละรูปทรง มีสัดส่วนรายละเอียดแต่งต่างกันไป ลักษณะของเสาที่มีการตกแต่งในช่วง สมัยศตวรรษที่ 16 นั้น ได้ถูกแยกออกเป็นหมวดมู่ โดยการจัดแบ่งของนักทฤษฏีสถาปัตยกรรมในสมัยนั้น โดยถูกแบ่งแยกออกเป็น 5 กลุ่มหลักๆ โดยรายละเอียดที่แบ่งแยกตามรายกายดังต่อไปนี้

การออกแบบและสร้างเสานั้นมีความแตกต่างกันออกไปดังนี้

  1. ลำดับทัสคัน (โรมัน)
  2. ลำดับดอริค (กรีกและโรมัน)
  3. ลำดับไอโอนิค (กรีกและโรมัน)
  4. ลำดับโครินเธียน (กรีกและโรมัน)
  5. ลำดับคอมโพซิท (โรมัน)

เสาบางชนิด อ้วนตัน เสาบางแบบก็ผอมและเต็มไปด้วยดอกประดับตกแต่งมากมาย ดูฟู่ฟ่า อลังการ อันนี้ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ ของช่างและผู้ออกแบบ แต่แนะนำให้มาปรึกษาที่นครภัณฑ์ได้ก่อน เพื่อทราบว่าคามเหมาะสมของการจัดวางและการตกแต่งควรเป็นในลักษณะใดเป็นหลัก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *