แท่นเสาผู้หญิง / 33 x 60 cm

Posted in : เสาปูนปั้น on by : Webmaster Comments: 0

แท่นเสาผู้หญิง / 33 x 60 cm
550_24_concrete_roman_column_01