แท่นเสาไอโอนิค 50 cm. / 36 x 50 cm

Posted in : เสาปูนปั้น on by : Webmaster Comments: 0
Banner

แท่นเสาไอโอนิค 50 cm. / 36 x 50 cm
550_25_concrete_roman_column_ionic_01