111 แท่นเหลี่ยมย่อมุม 35 x 65 cm

Posted in : เสาปูนปั้น on by : Webmaster Comments: 0

111 แท่นเหลี่ยมย่อมุม 35 x 65 cm
550_111_concrete_roman_column_35x65cm_1