112 แท่นเหลี่ยมประกอบลาย 39 x 19 cm

Posted in : เสาปูนปั้น on by : Webmaster Comments: 0

112 แท่นเหลี่ยมประกอบลาย 39 x 19 cm
550_112_concrete_column_base_39x19cm_1