113 แท่นเหลี่ยมลายวงกลม 40 x 75 cm

Posted in : เสาปูนปั้น on by : Webmaster Comments: 0

113 แท่นเหลี่ยมลายวงกลม 40 x 75 cm
550_113_concrete_column_base_with_circle_40x75cm