114 แท่นแปดเหลี่ยมลายมัดหวาย 60 cm. 30 x 60 cm

Posted in : เสาปูนปั้น on by : Webmaster Comments: 0

114 แท่นแปดเหลี่ยมลายมัดหวาย 60 cm. 30 x 60 cm
550_114_concrete_column_base_60x30cm