123 แหวนเสาเหลี่ยม VB.1 , VB.2 ( 16 cm. )

Posted in : เสาปูนปั้น on by : Webmaster Comments: 0

123 แหวนเสาเหลี่ยม VB.1 , VB.2 ( 16 cm. )
550_123_concrete_column_base_vb1-2