125 แหวนเสาเหลี่ยม VB.1 , VB.2 ( 26 cm. )

Posted in : เสาปูนปั้น on by : Webmaster Comments: 0

125 แหวนเสาเหลี่ยม VB.1 , VB.2 ( 26 cm. )
550_125_concrete_column_base-vb_1-2_26cm