126 แหวนเสาเหลี่ยม VB.1 , VB.2 ( 31 cm. )

Posted in : เสาปูนปั้น on by : Webmaster Comments: 0

126 แหวนเสาเหลี่ยม VB.1 , VB.2 ( 31 cm. )
550_126_concrete_column_base_vb1-2_31cm