131 แท่นเหลี่ยมลูกฟูก 60 x 112 cm

Posted in : เสาปูนปั้น on by : Webmaster Comments: 0

131 แท่นเหลี่ยมลูกฟูก 60 x 112 cm
550_131_concrete_regtangular_roman_column_60x112cm