82 แหวนเสาเหลี่ยม VB.1

Posted in : เสาปูนปั้น on by : Webmaster Comments: 0

82 แหวนเสาเหลี่ยม VB.1
550_82_concrete_base_column_vb_1