น้ำพุปูนปั้น

Posted in : น้ำพุ on by : Webmaster Comments: 0

น้ำพุปูนปั้น จัดแต่งสวน | รายการสินค้าของเรา

น้ำพุของโรงงานนครภัณฑ์ เป็นโรงงานไม่กี่แห่งที่สามารถสร้างน้ำพุขนาดใหญ่รองรับ โครงการใหญ่ๆได้ บ้านที่มีพื้นที่กว้างขวาง เหมาะที่จะติดตั้งน้ำพุขนาด 3 เมตรขึ้นไป ซึ่งจะมีน้ำหนักมาก ต้องอาศัยช่างที่มีฝีมือในการทำน้ำพุที่เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้ น้ำพุคุณภาพที่สวยงามโดดเด่นกว่าของใคร เลือกน้ำพุปูนปั้นสุดหรูจากโรงงานนครภัณฑ์