Category :น้ำพุ

Posted in : น้ำพุ on by : Webmaster Comments: 0

134 ชุดน้ำพุ ลดาวัลย์ 0.66 x 0.69 M

Posted in : น้ำพุ on by : Webmaster Comments: 0

133 ชุดน้ำพุ สิงห์ฉลอง 0.58 x 1.10 M

Posted in : น้ำพุ on by : Webmaster Comments: 0

132 ชุดน้ำพุ Fountain 2 0.90 x 1.55 M ชุดน้ำพุปูนปั้นชุดนี้ เป็นชุดน้ำพุ 2 ชั้น ยอดน้ำพุ เป็นพุ่มดอกไม้ เหมาะแก่การตกแต่งสวนแนวยุโรป และสวนอังกฤษเป็นยิ่งนัก นักจัดแต่งสวนนิยมนำไปใช้ในงานจัดสวน รุปแบบต่างๆ เข้ากับทุกบรรยากาศ มีความกระชับ และ สร้างความสดใส เสริมระดับของพื้นที่ และ ฮวงจุ้ย บริเวณรอบบ้าน อีกทั้งเป็นการพัฒนา Landscape ให้ร่มรื่น มีเสียงน้ำไหลเย็น ในคราวผักผ่อน หลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการกลับมาจากที่ทำงาน ข้อมูลน้ำพุ Fountain Set#2 ขนาดน้ำพุ ความสูงของน้ำพุ = 0.90 เมตร (90 เซนติเมตร) ความกว้างรอบวง = 1.55 เมตร (155 เซนติเมตร)

Posted in : น้ำพุ on by : Webmaster Comments: 0

แหล่ง โรงงาน ผลิต น้ำพุ ตามสั่ง เป็นน้ำพุ ปะติมากรรม ศิลปะแบบรุโรป ซึ่งเป็นงานระดับ Luxury หรูหรา ดูมีราคา มีหลากหลายแบบ และให้เลือกตามประเภท ราคา ไม่แพง