เด็กสามพี่น้อง / 58 x 68 cm

Posted in : รูปปั้นปูน on by : Webmaster Comments: 0

เด็กสามพี่น้อง / 58 x 68 cm
550_27_concrete_statute_three_children_01