117 ช้างอุมาภรณ์

Posted in : รูปปั้นปูน on by : Webmaster Comments: 0

117 ช้างอุมาภรณ์
550_117_concrete_statute_elephant_1