118 ช้างโมเดิร์น 24 x 42 cm

Posted in : รูปปั้นปูน on by : Webmaster Comments: 0

118 ช้างโมเดิร์น 24 x 42 cm
550_118_concrete_statute_modern_elephant_1