43 กระต่ายบัลเล่ 11×20 cm. ,กระต่ายบิน 17×17 cm

Posted in : รูปปั้นปูน on by : Webmaster Comments: 0

43 กระต่ายบัลเล่ 11×20 cm. ,กระต่ายบิน 17×17 cm
550_43_concrete_statute_rabbit_ballet_01