78 เป็ดคอยาวเล็ก 15×34 cm. ,เป็ดคอยาวใหญ่ 18×46 cm

Posted in : รูปปั้นปูน on by : Webmaster Comments: 0

78 เป็ดคอยาวเล็ก 15×34 cm. ,เป็ดคอยาวใหญ่ 18×46 cm
550_78_concrete_statute_ducks_small_15x34cm