Search Results for : ลูกกรงปูน

Posted in : สถาปัตยกรรม on by : Webmaster Comments: 2

ลูกกรง ( Balusters ) หรือ ลูกกรงปูน ( Concrete Balusters )

Posted in : ลูกกรงปูน on by : Webmaster Comments: 0

ช่วงนี้ โรงงาน นครภัณฑ์ ได้รับการติดต่อ สั่งผลิตลูกกรงปูนจำนวนมหาศาล จากย่าน จังหวัด สมุทรปราการ โรงงาน นครภัณฑ์ มีความยินดี ที่ลูกกรงปูนซีเมนต์ ได้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา เนื่องจากพวก ลูกกรงราวระเบียง ลูกกรงราวบันได ที่ได้รับความนิยม น้อยลงในช่วงที่ผ่านมา แต่เราไม่เคยหยุดนิ่ง เรารักษาระดับคุณภาพของ งานผลิต ลูกกรงปูนซีเมนต์ ด้วย ความได้เปรียบของวัสดุ ปูนซีเมนต์ เป็นวัสดุที่คงทนที่สุดแล้ว ผู้รับเหมา…

Posted on : by : Webmaster Comments: 0

…บัวโค้ง | เสาโรมัน | เสาโรมันขนาดเล็ก | เสาโรมันขนาดใหญ่ แบบเสาดอริก | แบบเสาไอโอนิก | แบบเสาคอรินเธียน | น้ำพุโรมัน | แบบน้ำพุโรมัน | ขนาดเล็ก | ขนาดกลาง | ขนาดใหญ่ | ลูกกรงปูน | ลูกกรงราวระเบียง | ลูกกรงราวบันได | แบบลูกกรงปูน

Posted on : by : Webmaster Comments: 18

รับผลิต และ จัดจำหน่าย ชุด ลูกกรงปูน และ จัดสร้าง แบบลูกกรงปูน แบบต่างๆ นครภัณฑ์ มีหลากหลายประเภทให้เลือก และ สามารถ สร้างแบบตามงานที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วฉับไวและแม่นยำ ตรงตาม Spec. ที่ตั้งไว้   ลูกกรงระเบียง แบบลูกกรงระเบียง มีการออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะการตกแต่งบ้านและอาคารชนิดต่างๆ ลูกกรงราวบันได เรามีแบบลูกกรงบันได ให้คุณได้เลือก เพื่อตกแต่งในตัวบ้านที่อยู่อาศัยของคุณได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นแบบลูกกรงราวบันใดโค้ง หรือราวบันใดแบบตรง เราสามารถผลิต ชุดลูกกรงปูนปั้น ตามสั่งได้ไม่มีขีดจำกัด…